05.08.2020 20:41
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
20.1.2011 Zm?ny a opravy ONLINE
Nový OnLine je kone?n? v provozu a zdá se, že dostupnost je podstatn? v?tší. Jsem rád , že se našlo i pár editor?, kte?í mi sd?lili své p?ipomínky k funkcím systému a jeho chybám, které se snažím postupn? odstra?ovat.
Nejpal?iv?jším problémem je znovuna?ítání stránky p?i zapisování zm?ny událostí, ?ímž dojde k vynulování již dopln?ných údaj? a tím také k nemyslným zápis?m, t?eba ve skóre.
Nakonec jsem tedy znovu na?ítání stránky s editací úpln? zrušil, ono to vlastn? není ani pot?ebné, protože v drtivé v?tšin? p?ípad?, ten který stadión edituje pouzejeden ?lov?k a p?ípadný zásah administrátora není tak ?astý, aby to n?jak záporn? ovlivnilo funkci systému bez znovuna?ítání.
Drobné chybi?ky ve zkratkovém systému se také pokusím doladit.
Jakékoliv poznatky, p?ipomínky prosím napsat !!
Komentáře
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte proto první a vložte svůj komentář.
Přidat komentář
Aby jste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášený.
seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,584 návštěv