05.08.2020 21:01
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
31.1.2011 Další poznámky k provozu OnLine
Jak se zdá funk?nost a dostupnost OnLine p?estává být problémem, systém bez vážn?jších chyb po t?i kola fungoval, drobné chybi?ky byly po p?ipomínkách editor? opraveny.
Velkým problémem je ale kvalita odesílání zpráv z jednotlivých stadión?. Obecn? lze ?íci, že jednozna?n? lepší je Královéhradecký kraj, kde informace z v?tšiny stadión? (ne však ze všech) jsou podstatn? kvalitn?jší a ?etn?jší. Jako vzor bych uvedl Dv?r Králové.
Kluby hrající v kraji Pardubickém se však pov?tšinou chovají ke svým fanoušk?m (a nejen svým) dosti macešsky. Nechci nikomu lézt do sv?domí, ale zprávy ze Sv?tlé, Chocn?, nebo Hlinska jsou n?kdy na úrovni po?íta?ové negramotnosti, nebo je to nezájmem ?i neochotou? Jako p?íklad pro nás všechny bych uvedl Chrudim, odkud prakticky nebyly nikdy výsledky až do té doby, kdy p?ímo v ?asomí?e sedí sle?na s notebookem. Opa?ným pólem je Sv?tlá nad Sázavou, kde si v tomto kole ani nezjistili, na kterém míst? (PU1, PU2, PU3) je jejich zápas za?azen a posílali výledky jinam! Nový stadion a p?edpokládám i nová technika neselhaly, ale spíše lidský faktor. To se nenajde v každém klubu n?jaký mladí?ek ?i sle?na (znalý PC a internetu) , ochotný v?novat dv? hodinky ?asu a p?e?íst si informace a nápov?du?
Možná se již opakuji, ale fanoušci klub?, jejichž spolupráce není taková, jak bychom si p?edstavovali, také sledují výsledky svého mužstva, které hraje na cizím stadiónu a jsou odkázáni na práci ostatních.
Komentáře
Zatím nikdo nekomentoval. Buďte proto první a vložte svůj komentář.
Přidat komentář
Aby jste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášený.
HodnocenĂ­
Musíte být registrovaný, aby jste mohli hodnotit.

Prosím přihlašte se, a nebo se zaregistrujte.

ZatĂ­m nikdo nehodnotil.
seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,597 návštěv