Zkratky pro mobily - usnadn?ní práce mobilním editor?m
Přidal/a limlejn dne 16.11.2009 18:34
Abych co nejvíce usnadnil práci editor?m posílajícím zprávy pomocí mobilního telefonu, rozhodl jsem se vytvo?it jakýsi seznam zkratek, který umožní podstatn? rychleji zadávat opakující se fráze jako jsou konec a za?átek t?etin, gól domácí a gól hosté, p?esilovka domácí a p?esilovka hosté apod. Editor prost? zadá na za?átku textu dvoupísmenný kód, který po odeslání bude "p?eložen" do "hokejštiny" a zobrazí se správn?- Seznam možných zkratek nelaznete v pokra?ování zprávy, kde naleznete také seznam zkratek s návodem ve formátu Excel ke stažení a vytišt?ní, je to jakási "kucha?ka editora" ........
Novinka
V následující tabulce máte uvedeny kódy, které vám usnadní editaci pomocí mobil?. Zkratky lze používat i pro zapisování pomocí PC. U vybraných událostí se automaticky nastaví i ?as. Tabulku je nejlepší si vytisknout a vzít sebou na stadion. O názvech zkratek lze diskutovat, snažil jsem se aby byly pochopitelné a zárove? co nejdostupn?jší (pokud možno první znak na klávese mobilu), ale n?kdy to nešlo, snad to nebude problém.Pro snadn?jší pochopení ješt? jednoduchý p?íklad: sta?í napsat 2t a odeslat, zapíše se ?as 20:01 a text do obou textových polí "zacala 2.tretina".....P?eji hodn? št?stí...
zkratka text který se vloží ?as p?íklad
1t zacala 1.tretina 00:00 1t (vloží se i ?as 00:00)
2t zacala 2.tretina 20:01 -"-
3t zacala 3.tretina 40:01 -"-
1k konec 1.tretiny 20:00 -"-
2k konec 2.tretiny 40:00 -"-
3k konec 3.tretiny 60:00 -"-
3w konec zapasu 60:00 -"-
1p zacatek prodlouzeni 60:01 -"-
1s zac.trest.strileni 65:01 -"-
gd gol domaci   nap?: gd St?elec.Asist
gh gol hoste   -"-
2d vylouceni 2min domaci   nap?: 2d Jméno
4d vylouceni 4min domaci   -"-
2h vylouceni 2min hoste   -"-
4h vylouceni 4min hoste   -"-
av vzajemne vylouceni   -"-
wh 5 na 3 hraji domaci   -"-
wd 5 na 3 hraji hoste   -"-
pd trest.strileni domaci   -"-
ph trest.strileni hoste   -"-
oh osob.trest hoste   -"-
od osob.trest domaci   -"-
kh vyl.do konce hoste   -"-
kd vyl.do konce domaci   -"-