Napadení OnLine systému
Přidal/a limlejn dne 22.02.2010 08:56
V posledních dvou hracích dnech došlo k zablokování panel? OnLine v HK kraji. Jelikož po ?as zápasu nejsem díky zaneprázdn?nosti schopen zasáhnout a systém v?as opravit, ?iním až nyní.
Systém má zabudován automatický archiv všech došlých zpráv a tak nebylo složité zjistit p?í?inu. Kde se tedy stala chyba a kdo za to m?že? jak pro p?íšt? zabránit takovému zablokování? viz. pokra?ování ?lánku ...
Novinka
Zde je ukázka zprávy která zablokovala systém a po?et opa?ných lomítek je cca 230000!!!!
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Nová funkce: Odpov?dí na tento e:mail vložíte komentá? k této fotce: Chcete:li zobrazit vlákno komentá??: klikn?te na odkaz níže: ::: 20:1: 2010 00:01|~|0|~|1|~|za?ala 2. t?etina|~|za?ala 2. t?etina|~|17:51:28|xx|25:47 Nik?a Men?íková Holmanová commented on a photo of you on Facebook::: Nik?a Men?íková komentoval(a) fotku vás: \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Takže p?í?inou je pravd?podobn? virem napadené za?ízení, které vlastní osoba jménem Nik?a Men?íková Holmanová z Nové Paky. Je tedy nezbytn? nutné, aby se doty?ná Nik?a dozv?d?la (asi pravd?podobn? v?bec neví, že je p?í?inou) o problému a kontaktovala m?, bu? pomocí mailu, nebo telefonicky na 777 943 420. Tímto rovn?ž žádáme hokejové fandy, aby p?edali tento vzkaz Nik?e...