Startujeme novou sezónu
Přidal/a limlejn dne 11.10.2010 18:03
Královéhradecký kraj za?íná ligu muž? již ve st?edu 13.10.2010, Pardubický až v ned?li 17.10.2010. Ve st?edu tedy na t?ech stadiónech - v Hronov?, Novém M?st? a v Novém Bydžov? znovu po p?l roce vyzkoušejí zpravodajové, zda si vše pamatují. Utkání Dv?r Králové - Náchod bylo odloženo, patrn? na 14.11.
V p?ípad? jakýchkoliv problém? prosím o telefonický kontakt - volejte 777 943 420, abychom se spole?n? pokusili nastalý problém vy?ešit.
Nezapome?me, že jde p?edevším o službu fanoušk?m, bez kterých se hokej neobejde a ne všichni, kte?í naše hokejové ligy sledují, mohou být na stadiónech.
Informa?ní panely jako vždy neleznete na t?chto stránkách a zárove? i na stránkách krajských svaz? HK i PU. Pro klubové stránky s nejv?tší pravd?podobností nebudou zobrazovací panely uvoln?ny.