17.10.2011 - První dojmy z provozu OnLine v této sezón?
Přidal/a limlejn dne 17.10.2011 08:22
Zatím co v Pardubickém kraji byla odehrána 3.kola , Královéhradecký kraj hrál kolo první, takže zatím ješt? šest mužstev domácí zápas nehrálo. Ale i tak je zpravodajství z tohoto kraje obšírn?jší než v kraji Pardubickém. To však neplatí pro mužstva "nová" v sout?ži, Lanškroun, Poli?ka i ?eská T?ebová své zpravodajství zvládly na jedni?ku. Nicmén? i krátké zpravodajství sta?í a já bych cht?l všem, kte?í posílají zprávy, pod?kovat a zárove? je v zájmu všech fanoušk? poprosit, aby ve svém úsilí vytrvali. N?kdy to není jednoduché, zvláš?, když padá hodn? gól?, ale jsem p?esv?d?en, že naše práce nezapadne a po ?as zápas? je velmi sledovaná .