6.11.2011 Zm?na a úpravy zkratek a jejich používání
Přidal/a limlejn dne 06.11.2011 10:22
Každé kolo se setkávám s r?znými patvary zpráv pramenícími z malé znalosti editování systému, nebo? v?tšina editor? si ani po?ádn? nep?e?te, jak správn? výsledky zadávat. Systém zkratek byl vyvinut abychom po?ád dokola nepsali opakující se situace, obvzláš? p?i editaci z mobilního telefonu nebo jiného mobilního za?ízení hodn? zkratky pomáhají . Upravený seznam zkratek naleznete v levém bo?ním panelu a doporu?uji editor?m si jej také vytisknout.
Dv? pole poznámek jsou pro dv? r?zná zobrazení výsledk?: pro panely OnLine (kratší poznámka) a podrobnou historii zápasu (delší poznámka).
P?E?T?TE SI NÁPOV?DU ....