9.11.2011 Nové zkratky
Přidal/a limlejn dne 09.11.2011 09:44
P?i editaci posledního zápasu , který jsem d?lal z mobilního telefonu, m? pro usnadn?ní práce napadly nové zkratky, které by mohly urychlit a rozší?it možnosti zadávání. První zkratkou by mohla být hra v plném po?tu (pp) , když po vylou?eních se po?et hrá?? vyrovná, druhou by mohla být power play (pw), když mužstvo prohrávající mužstvo v záv?ru hraje bez branka?e.... Další zkratkou by mohl být oddechový ?as (do , dh), když domácí nebo hosté si vyberou Time Out.
Napadá Vás také n?co, co by mohlo vý?et zkratek obohatit? Jsou n?které zbyte?né? prosím o nám?ty !!