30.11.2011 Oprava systému zkratek
Přidal/a limlejn dne 30.11.2011 09:37
Na základ? zkušeností editor? byly do seznamu zkratek p?idány:

vv - vzáj.vyl. (vzájemné vylou?ení )
pp - hra v plném po?tu
pw - power play (dopíše se domácí, nebo hosté)
cd - oddych. ?as domácí
ch - oddych. ?as hosté

Systém zkratek nelze rozši?ovat donekone?na, za chvíli bychom se v n?m mohli ztratit a zárove? nar?stá nebezpe?í chyby hlavn? u písmenných zkratek, kde se musí editor vyvarovat slov za?ínajících zkratkami. Pozor na to !!