29.1.2012 Systén zkratek rozší?en ...
Přidal/a limlejn dne 29.01.2012 12:52
Na základ? zkušeností s editací OnLine pomocí zkratek a pro snadn?jší zadávání událostí hlavn? v okamžicích, když nepadají góly a málo se vylu?uje jsem se rozhodl rozší?it událostní situace o hlášení z poloviny t?etin a konc? t?etin.
Když se tedy dlouho nebude nic dít má editor možnost v polovin? každé t?etiny zadat 1p, 2p nebo 3p a po odeslání se vloží automaticky ?as (10:00, 30:00, nebo 50:00) a text polovina 1,2,nebo 3.t?etiny.
To samé platí o posledních 2 minutách t?etiny, p?i vložení 12, 22 nebo 32, nasko?í správný ?as (18:00, 38:00, 58:00) a hláška posl. 2.min 1,2,3 t?etiny. Ve t?etí t?etin? jsem ješt? p?idal možnost 31 posl.1.min 3.t?etiny.
Je to jednoduché a doufám, že toho edito?i pat?i?n? využijí ..... Seznam zkratek v pravém panelu byl aktualizován , nebo si jej m?žete zobrazit ve formátu pdf a vytisknout ZDE.