25.11.2012 Spušt?na nová verze OnLine
Přidal/a limlejn dne 25.11.2012 14:36

nová verze On Line spušt?na


na stránkách online2013.grm.cz je ode dneška ve zkušebním provozu nová verze OnLine.
Co p?ináší?
Systém byl roší?en o podrobnosti k jednotlivým zápas?m jako jsou rozhod?í, po?et divák? a zm?ny v soupiskách. P?i sledování zápasu má jak divák, tak editor možnost nahlédnout do soupisek mužstev. Také byla dopln?na grafická loga všech mužstev.

edito?i i diváci - neváhejte, vyzkoušejte