Sezóna 2014-2015
Přidal/a limlejn dne 13.11.2014 07:53
Sezóna 2014-2015 startuje
V ned?li 12.?íjna.2014 se op?t rozjíždí KLM Pardubického kraje, KLM Královéhradecká za?íná ve st?edu 15.?íjna. KSM startuje až 26.10.2014
V HK jsou pro letošek sout?že dv?, z nichž KLM Online používat bude a u KSM záleží na tom jak se kluby vyjád?í.
Soupisky
V lo?ské sezón? se p?i zobrazování historie zápas? objevují také soupisky hrá??, které slouží k v?tší informovanosti jak editor?, tak divák?. V soupiskách došlo jako každý rok k velkým zm?nám a je jen na klubech, zda mají zájem mít soupisky zobrazeny aktuáln?.
Jelikož je však soupisek a jmen hrá?? moc, prosím o strpení, neustálé opravy jsou dost ?asov? náro?né.