05.08.2020 21:16
Výsledkové panely

INFO pro editory
V sekci FAQ (z anglického Frequently asked questions - ?asto kladené dotazy), neleznete otázky a odpov?di, které by vám mohly pomoci p?i efektivit? vkládání událostí. P?ímý odkaz ZDE
Přilášení
Jméno

HesloZapoměli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Navigace
· Dom?
· ?lánky
· FAQ
· Fórum
Soupisky mužstev

PRO SEZÓNU 2011-2012 JIŽ NEBUDU DÁLE STAŽENÍ SOUPISEK POSKYTOVAT, NEBO? STOVKY ZM?N PO ?AS SEZÓNY M? VELMI ?ASOV? ZAT?ŽOVALY A VEDENÍ KSLH SE NECHCE NA TÉTO ?INNOSTI PODÍLET (i když kvalita a ?itelnost zápis? výrazn? vzrostla) .

IDEÁLNÍ ?EŠENÍM JE ABY KAŽDÝ KLUB M?L NA SVÉM WEBU STRÁNKU NA NÍŽ BY BYLY SOUPISKY SVÝCH MUŽSTEV ZVE?EJN?NY KE STAŽENÍ. JE TO VŠAK V?C KAŽDÉHO KLUBU, JAK SE K TOMU POSTAVÍ, JDE P?EDEVŠÍM O USNADN?NÍ PRÁCE SVÝM VEDOUCÍM MUŽSTEV !!!


Jinými slovy, nebude-li mít klub na svých stránkách soupisky mužstev ke stažení, budou muset jeho vedoucí mužstev p?i výjezdech zdlouhav? vypisovat seznamy hrá?? a registra?ních ?ísel. Že je to pracné a s rizikem chyb je nasnad? ....
Ukázka zde ....
seznam zkratek
1t - za?.1.t?etiny(00:01)
1p - polovina 1.t?etiny(10:00)
12 - posl.2min. 1.t?et.(18:00)
1k - konec 1.t?etiny (20:00)
2t - za?.2.t?etiny(20:01)
2p - polovina 2.t?etiny(30:00)
22 - posl.2min. 2.t?et.(38:00)
2k - konec 2.t?etiny (40:00)
3t - za?.3.t?etiny(40:01)
3p - polovina 3.t?etiny(50:00)
32 - posl.2min. 3.t?et.(58:00)
31 - posl.1min. 3.t?et.(59:00)
3k - konec 3.t?etiny (60:00)
3w - konec zápasu (60:00)
zp - za?.prodloužení (60:01)
zs - za?.trest.st?ílení (65:01)
gd - gól domácí
gh - gól hosté
2d - vyl.2min dom.
4d - vyl.4min dom.
5d - vyl.5min dom.
2h - vyl.2min hos.
4h - vyl.4min hos.
5h - vyl.5min hos.
vv - vzáj vyl.
pp - hra v plném po?tu
wh - 5na3 domácí
wd - 5na3 hosté
pd - TS domácí
ph - TS hosté
oh - OT hosté
od - OT domácí
kh - OK hosté
kd - OK domácí
hh - TH hosté
hd - TH domácí
pw - Power Play
cd - oddych.?as domácí
ch - oddych.?as hosté
Doporu?ujeme
Firefox - Objevte znovu web. P?ejd?te na prohlíže? Mozilla Firefox, pro n?jž jsou tyto stránky optimalizovány. V ostatních prohlíže?ích , hlavn? v Internet Exploreru 6.0, nebo IE 7.0 m?že dojít k ur?itým chybám v zobrazení ....
copyright
veškeré materiály na tomto webu zve?ejn?né je zakázáno použít bez souhlasu autora !!!
Vygenerované za: 0.01 sekund 531,604 návštěv